اطلاعات تماس


آزمایشگاه
شماره تماس:  12-35003511(051)    نمابر: 35425613(051).     پیام رسان واتساپ و تلگرام  : 09024492486. 
مسئول پذیرش: خانم مهندس سلمانی

 

واحد سرامیک
شماره تماس: 35003315(051) ، نمابر: 02141425555 داخلی 12374 ،  پیام رسان واتساپ و تلگرام :09022203765
مسئول واحد بازرگانی: خانم مهندس کوهستانی

 

واحد مالکیت فکری
شماره تماس: 35003315(051) ، نمابر: 02141425555 داخلی 12374 ،  پیام رسان واتساپ و تلگرام : 09153203765 
مسئول واحد مالکیت فکری: آقای دکتر پورزکی

 

اینستاگرام: laboratory_complex@
نشانی:  مشهد-کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی- پارک علم و فناوری خراسان- خیابان توسکا 2- مجتمع آزمایشگاهی. صندوق پستي: 139- 91735

 

فرم ارسال نظرات و پیشنهادات

 
 
 
 
 

 

واحد خدمات آزمایشگاهی


051-35003511-2

051-35425613

 09024492486

kstplab@gmail.com

واحد سرامیک مهندسی


051-35003511-2 داخلی 20 و 05135003315

021-40415555 داخلی 12374

 09022203765

info@nnp-co.com , sales@nnp-co.com

واحد مدیریت فناوری و مالکیت فکری


051-35003511-2 داخلی 21

021-40415555 داخلی 12374

 09022203765

A.pourzaki@nnp-co.com

 

آدرس: مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی- پارک علم و فناوری خراسان- خیابان توسکا 2- مجتمع آزمایشگاهی- شرکت نوآوران نگین پژوهان(NNP)

ساعت کاری مجموعه: شنبه الی چهارشنبه 8 -14:30 و پنج شنبه 8 -13:00                                               laboratory_complex

 

دی ان ان