ثبت اختراع

در مقوله قانون ثبت اختراع ،اختراع بطور کلی به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای یک مشکل فنی است.این راه حل ممکن است به ایجاد دستگاه ،محصول،روش یا فرآیند کاملا” جدید مربوط باشد یا ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد.صرفا” پیدا کردن چیزی که در طبیعت موجود است بطور کلی اختراع محسوب نمیشود،مقدار مناسب ابتکار انسانی ، خلاقیت و گام اختراعی باید وجود داشته باشد. ضمن اینکه اکثر اختراعات اکنون نتیجه تلاشهای قابل ملاحظه و سرمایه گذاری بلند مدت در تحقیق و توسعه هستند بسیاری از پیشرفتهای فنی ساده و ارزان که ارزش بازاری زیادی دارند ، درآمد و سودهای سرشار نصیب مخترعین آنها یا شرکتها میکند.


اختراع ثبت شده چیست؟ 

اختراع ثبت شده یعنی حق انحصاری که توسط دولت برای اختراعی داده میشود که جدید است،دارای گام اختراعی است و در صنعت کاربرد دارد.اختراع ثبت شده به مالک آن حق انحصاری میدهد تا از ساخت، استفاده،عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردن یک محصول یا یک فرآیند بر اساساختراع ثبت شده بدون اجازه قبلی مالک آن جلوگیری یا آن را متوقف کند.اختراع ثبت شده ابزار قدرتمند تجاری برای شرکتها است تا بتوانند برای محصول یا فرآیند جدید حق انحصاری داشته باشندو از طریق تفویض اجازه استفاده، درآمد بیشتری کسب کنند.یک محصول مرکب (مانند دوربین ،تلفن همراه یا اتومبیل)ممکن است تعدادی اختراع را در بر داشته باشند که موضوع اختراعات ثبت شده متعددی هستند و ممکن است در مالکیت افراد مختلف باشند.
اختراعات توسط اداره ملی ثبت اختراعات یک کشور یا اداره منطقه ای ثبت اختراعات گروهی از کشورها ثبت میشود. ورقه اختراع برای مدت محدودی که عموما”۲۰ سال است اعتبار دارد.این مدت از تاریخ تسلیم تقاضانامه ثبت اختراع آغاز میشود، با این شرط که هزینه های تمدید مربوط به موقع پرداخت شود.حق اختراع یک حق محدود به قلمرو است یعنی به مرزهای جغرافیائی کشور یا منطقه مربوط محدود میشود.درمقابل حق انحصاری به بوسیله ثبت اختراع کسب میشود، متقاضی باید با ارائه توصیف کتبی دقیق ،صحیح و کامل اختراع در تقاضانامه اختراع آنرا برای عموم افشاء کند.اختراع ثبت شده ودربسیاری از کشورها،تقاضانامه ثبت اختراع،از طریق انتشار در روزنامه یا مجله رسمی برای عموم افشاء میشود.


چرا باید اختراعات خود را ثبت کنید؟ 

چرخه های کوتاه محصول و رقابت روز افزون فشار زیادی بر شرکتها وارد میکنند تا نوآور باشند ویا به نوآوریهای سایر شرکتها دسترسی پیدا کنند تا در بازارهای صادراتی و داخلی رقابت کنند و به این رقابت ادامه دهند.حقوق انحصاری که از ثبت اختراع بدست می آید برای شرکتهای نوآور به منظور شکوفا شدن در یک محیط چالش برانگیز ، پر خطر و پویا ممکن است عنصری حیاتی باشند.دلایل کلیدی برای ثبت اختراع موارد زیر را در بر میگیرند:
موقعیت قدرتمند در بازار و امتیاز های رقابتی.ورقه اختراع به مالک آن حق انحصاری میدهد که به موجب آن وی میتواند از استفاده تجاری از اختراع توسط سایرین جلوگیری کند یا آنرا متوقف کند ودر نتیجه رقابت ، خطرات و بی ثباتی ناشی از فعالیت جاعلین و تقلید کنندگان را کاهش دهد.اگر شرکت شما مالک یک اختراع ثبت شده ارزشمند است یا اجازه بهره برداری از آن را کسب کرده است ، ممکن است قادر باشد در مقابل ورود رقیبان به بازار همان اختراعات موانعی به وجود آورد. این کار به شرکت شما کمک خواهد کرد به عنصر فعال برجسته در بازار های مربوط تبدیل شود.
سود بیشتر یا بازگشت بیشتر سرمایه.اگر شرکت شما زمان و پول قابل ملاحظه برای تحقیق و توسعه صرف کرده باشد، حمایت اختراعی ناشی از ابداعات مزبور به احیاء هزینه ها و بازگشت بیشتر سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.
درآمد مضاعف از محل تفویض اجازه بهره برداری و انتقال اختراع.بعنوان مالک یک اختراع ، میتوانید حق استفاده از آنرا به سایرین تفویض کنید ودر مقابل مبالغ و یا حق امتیازی دریافت کنید تا از این راه درآمد بیشتری برای شرکت کسب کنید.فروش (یا واگذاری) یک اختراع یعنی انتقال مالکیت در حالیکه اجازه بهره برداری به معنی فقط صدور اجازه استفاده از اختراع مورد نظر تحت شرائط مشخص است.
دسترسی به فناوری از طریق لیسانس دو جانبه.اگر شرکت شما به فناوری متعلق به سایرین علاقمند است میتوانید از اختراعات شرکت تان برای مذاکره در خصوص موافقت نامه های لیسانس دو جانبه استفاده کنید که از طریق آن شرکت شما و طرف مقابل موافقت میکنند به یکدیگر اجازه دهند یک یا چند اختراع از اختراعات خود را تحت شرائط مقرر در موافقت نامه استفاده کنند.
دسترسی به بازار های جدید.تفویض اجازه بهره برداری از اختراعات (یا حتی تقاضانامه های ثبت نشده)به سایرین ممکن است باعث شود به بازارهای جدیدی دسترسی پیدا کنید که در غیراینصورت نمیتوانستید به آنها دسترسی داشته باشید. به این منظور ،اختراع باید در بازارهای خارجی مربوط نیز حمایت شود.
خطر کمتر نقض حق.با بدست آوردن حمایت از اختراع خود قادر خواهید بود از اینکه سایرین همان اختراع را ثبت کنند جلوگیری کنید و همچنین احتمال نقض حقوق سایرین را هنگام بهره برداری تجاری از محصولتان را کاهش دهید . ضمن اینکه یک اختراع به خودی خود آزادی استفاده بوجود نمی آورد، ولی از اینکه سایرین همان اختراع یا مشابه آنرا ثبت کنند جلوگیری میکند و این دلیل معقول را ارائه میدهد که اختراعی که شما ثبت کرده اید جدید است و بطور چشمگیر از سابقه افشاء قبلی تفاوت دارد.
توانائی بیشتر برای دریافت وام و/یا جمع آوری منابع مالی با نرخ معقول بهره.مالکیت اختراع (یا اجازه بهره برداری از اختراع متعلق به اشخاص ثالث)ممکن است توانائی شما برای جمع آوری منابع مالی و سرمایه برای عرضه محصول به بازار را افزایش دهد.در برخی بخشها (مثلا” بیوتکنولوژی)،اغلب لازم است اختراعات قوی داشته باشید تا سرمایه گذاران را جذب کنید.
ابزاری قدرتمند برای اقدام قانونی علیه تقلیدکنندگان و سوءاستفاده کنندگان.به منظور اجرای موثر حق انحصاری حاصل از ثبت یک اختراع ممکن است گاهی لازم باشد به راههای قانونی و طرح دعوی متوسل شوید یا توجه اشخاصی که حقوق اختراع شما را نقض میکنند به حقوق اختراعهایتان جلب کنید.مالکیت یک اختراع بطور قابل ملاحظه ای توانائی شما برای طرح دعوی بطور موفقیت آمیز علیه کپی کنندگان وتقلید کنندگان محصولی که بعنوان اختراع ثبت شده است را افزایش میدهد.
وجهه مثبت شرکت شما.شرکای تجاری ،سرمایه گذاران، سهامداران و مشتریان ممکن است اختراعهای شما را به عنوان نشانه ای از سطح بالای مهارت و دانش، تخصص و ظرفیت فناوری شرکت شما تلقی کنند. هنگام جمع آوری منابع مالی،یافتن شرکای تجاری و ارتقای وجهه و ارزش بازاری شرکت شما ممکن است مفید باشد.برخی شرکتها اختراعات خود را در آگهی های تبلیغاتی درج میکنند تا وجهه نوآورانه در نظر عموم بوجود آورند.

 

واحد خدمات آزمایشگاهی


051-35003511-2

051-35425613

 09024492486

kstplab@gmail.com

واحد سرامیک مهندسی


051-35003511-2 داخلی 20 و 05135003315

021-40415555 داخلی 12374

 09022203765

info@nnp-co.com , sales@nnp-co.com

واحد مدیریت فناوری و مالکیت فکری


051-35003511-2 داخلی 21

021-40415555 داخلی 12374

 09022203765

A.pourzaki@nnp-co.com

 

آدرس: مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی- پارک علم و فناوری خراسان- مسیر دانش- دانش 3 - مجتمع آزمایشگاهی- شرکت نوآوران نگین پژوهان

laboratory_complex                                               ساعت کاری مجموعه: شنبه الی چهارشنبه 8 -14:30 و پنج شنبه 8 -14:00